Konta bankowe

Artykuły

 • Konta bankowe

  Kasa Sądu Rejonowego

  Godziny otwarcia Kasy Sądu Rejonowego ( I Piętro p.106 )

  poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

  ostatni roboczy dzień każdego m-ca 8:00 - 13:00

  ostatni roboczy dzień roku - Kasa nieczynna.

  Telefon: 67 264 28 04


  NIP 767 169 99 82
  REGON 000323855-00175 

   

  Od dnia 18-05-2016r. obowiązują następujące rachunki bankowe:

   

  - rachunki dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Złotowie

  (koszty i opłaty sądowe, kary grzywny)

  •   I Wydział Cywilny                               -   65 1010 0055 1303 0050 3600 0000
  •  II Wydział Karny                                  -   11 1010 0055 1303 0050 3600 0002
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich      -   81 1010 0055 1303 0050 3600 0003
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych          -   54 1010 0055 1303 0050 3600 0004

   

  - rachunek wydatków Sądu Okręgowego w Poznaniu

  96 1010 1469 0081 7822 3000 0000

   

  - rachunek zaliczek Sądu Okręgowego w Poznaniu

  (sumy na zlecenie, zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)

  83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

   

  - rachunek depozytów Sądu Okręgowego w Poznaniu

  (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy depozytowe)

  68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

Rejestr zmian dla: Konta bankowe