III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Właściwość Wydziału:

- Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego:
- Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty.
- Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
- Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
- Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
b/d