e-PUAP

Do Sądu Rejonowego w Złotowie można kierować korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130, poz. 1450).

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza